موفقیت دانش آموزان دبیرستان دخترانه مینو در پروژه های علمی و پژوهشی کشور

کسب مقام در مسابقات دانش آموزی پرو مک کاپ (هوا و فضا، سازه، گلایدر) در دانشگاه تهران

کسب رتبه یک کشوری در آزمون مبتکران و اردو های دانش آموزی